2

Waarom materiaal voor anderstalige kleuters?

Het is niet altijd eenvoudig om kinderen die geen woord Nederlands begrijpen in de klas te ontvangen. Als kleuterleerkracht sta je voor de grote uitdaging om een veilig en positief klasklimaat uit te bouwen waarin anderstalige kleuters zich gemotiveerd en uitgedaagd voelen.

Dan kan het deugd doen om een houvast te hebben. Welke woorden zijn van bij de start belangrijk? Hoe breng je die woorden aan? Met welk visueel materiaal kan je de woorden ondersteunen? Hoe integreer je de woorden in activiteiten?

Welkom – Onthaaltaal voor peuters en kleuters biedt je die houvast. Het is een aantrekkelijk pakket met diverse leermiddelen dat focust op basiswoordenschat die kleuters vanaf de eerste dag nodig hebben.

Op een auditieve, visuele én digitale manier ga je actief aan de slag met thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Zo help je hen bij de basale taalverwerving, zodat ze iedere dag vlot kunnen functioneren in de klas en op school.

 

Meer nieuws