2

Voor wie?

Welkom is er voor peuters en kleuters die voor het eerst in aanraking komen met het Nederlands of die nog veel moeite hebben met onze taal. 

Anderstalige kleuters zijn vaak een zeer heterogene groep. Ze hebben niet alleen een verschillende nationaliteit, maar ook een verschillende sociaal-economische en culturele achtergrond. Op sociaal-emotioneel vlak hebben ze het niet altijd gemakkelijk. Van de ene op de andere dag bevinden ze zich in een ander land met een andere taal en andere gewoontes.

Dé anderstalige kleuter bestaat niet. De ene kleuter pikt de taal sneller op dan de andere en het niveau waarop de kinderen in je klas starten kan sterk verschillen. Welkom is daarom volledig opgebouwd uit twee niveaus: een basisniveau en een uitbreidingsniveau.

Werken met anderstalige kleuters heeft twee grote doelstellingen waarop Welkom een antwoord biedt: taalvaardigheid Nederlands en de bevordering van de sociale integratie zodat de kinderen op een efficiënte manier kunnen functioneren in de klas en op school.

Welkom besteedt bovendien extra aandacht aan de behoeften van de anderstalige kleuter, als voorwaarde om tot volledige ontplooiing te komen.

>>> Download een presentatie van Welkom